Skolas atbalstu dienesti

Sociālais pedagogs: Dace Kārkliņa

darba_laiki_socped

 

Psiholoģiskais dienests: skolas psihologs (5.-12. kl.)Jeļena Poļivanova, tālr.: 29219923; skolas psihologs (1.-4.kl.) – Valentīna Barkanceva

Speciālais pedagogs: Jeļena Ose

Medmāsa: Eleonora Jeļjaševiča
tālr. 67803927

Logopēds: Inna Andiļevko