1. – 4. kl.

2017./2018. m.g.

1. mt   klase – klases audzinātāja Inta Troščenkova

1. lv klase – klases audzinātāja  Kristīne Ratniece

2. mt klase – klases audzinātāja Svetlana Krikunova

2. mv klase – klases audzinātāja Svetlana Ivanova

2. v klase – klases audzinātāja Jeļena Zavadska

3. mt klase – klases audzinātāja  Nataļja Orešina

3. mv klase – klases audzinātāja Ludmila Karuzina

4. mt klase – klases audzinātāja Larisa Trifanova

4. mv klase – klases audzinātāja Irina Morozova

4. v klase – klases audzinātāja Vija Mironova

 

Mūsu skolā ir klases ar padziļinātu matemātikas un valodu apguvi.

Piedāvājam dažādus bezmaksas fakultatīvus (1.-4.kl.)

Aizraujošā matemātika

Retorika un aizraujošā ortogrāfija

Latviešu valoda (1.-4.kl)

Vācu valoda (3.-4.kl.)

Izziņas spēju attīstīšana (2.-4.kl.)

Papildus nodarbības:

informātika (1.-4.kl.)

vācu valoda (1.-4.kl.)

Skolā ir pagarinātās dienas grupa (līdz 18.00), koriģējošā vingrošana. Mācību procesā radušās grūtības skolēniem palīdz atrisināt specpedagogi, logopēds un psihologs.