Dokumenti

Rīgas Ķengaraga vidusskola piedāvā iznomāt telpas (skolas jumta daļa) 5 (piecu) m² platībā telekomunikāciju objekta izveidei un apsaimniekošanai (Sk. šeit – Pazinojums)

Skolēnu uzvedības noteikumi organizētās mācību ekskursijās – 

(macību_ekskursijas)

BĒRNU SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA – 

(Bērnu sūdzību izskatīšana)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība – (māc_sasn_vērtēšanas_kārtība)

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas: sk. šeit – kārtība

Rīgas Ķengaraga vidusskolasveicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde 2016.gadā

(RĶVS_pretkorupcijas_pasākumu_plāns_2016_gadam_izpilde)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas veicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde 2015. gadā

(Iestāžu_pretkorupcijas_pasākumu_plāns_2015_gadam)

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

(Akreditētās_programmas)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKREDITĀCIJAS LAPA

(Akreditācija:_skolas lapa)

RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLAS 2014./2015. MĀCĪBU GADA IZVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

(Skolas_izvērtējuma_ziņojums_2014_2015.m.g)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

2016_2017

2015_2016

Pašnovērtējuma_ziņojums 2014.g.

Rīgas Ķengaraga vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

(ieks_k_not_2015)

Rīgas Ķengaraga vidusskolas ētikas kodekss  (etikas_kodeks_2014)

Comments are closed.