10. – 12. kl.

2017./2018. m.g.

10. mt klase  – klases audzinātājs Oļegs Puhļaks

10. mv klase  – klases audzinātāja Ilona Kuļikova

11. mt1 klase  – klases audzinātāja Tatjana Urbane

11. mt2 klase  – klases audzinātāja Inna Koļesnikova

12. mt1 klase  – klases audzinātāja Vera Dzergača

12. mt2 klase  – klases audzinātāja Irina Bloha