Skolas tradīcijas

Skolas tradīcijas:

 • krāsainās dienas;
 • Ziemassvētku un Lieldienu labdarības akcijas;
 • spēle „Erudīts”;
 • labdarības koncerti, uz kuriem tiek aicināti vecāki;

Skolā būtiska loma ir arī senajām tradīcijām:

 • svinīgie pasākumi veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai;
 • Zinību diena;
 • sporta svētki;
 • spēle „Gribu būt par prezidentu”;
 • svinīgā uzņemšana 1. klasē;
 • piekto klašu skolēnu svinīgā uzņemšana pamatskolā;
 • desmito klašu skolēnu svinīgā uzņemšana vidusskolā;
 • Ziemassvētku sarīkojumi;
 • Meteņu tirgus.