Mācību darbs

Stundu zvani no 30.10.2017:

  1. 8:00 – 8:40
  2. 8:50 – 9:30
  3. 9:40 – 10:20
  4. 10:35 – 11:15
  5. 11:45 – 12:25
  6. 12:45 – 13:25
  7. 13:30 – 14:10
  8. 14:15 – 14:55
  9. 15:00 – 15:40

2017./2018.mācību gada sākuma un beigu datumi

Aktuālais 2017./2018. mācību gadā

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks (2017./2018. mācību gads)

 

Citas atsauces: Valsts izglītības satura centrs
Pieslēgties pie E-Klases sistēmas